Υποδομές

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αξιοποιούνται οι σύγχρονες υποδομές ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την άμεση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των χρηστών και την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.

Η ανάπτυξη και παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων διεξάγεται μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η διαχείριση γίνεται τόσο κεντρικά από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όσο και τοπικά από εξειδικευμένους συνεργάτες των προγραμμάτων, παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια και ταυτόχρονα ευελιξία στην εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων και των αναγκών τους.

Παράλληλα, αξιοποιούνται οι υποδομές του εργαστηρίου σε εξοπλισμό και λογισμικό για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και το σχεδιασμό και ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιμορφωτικού προγράμματος.

Η άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τη διαχειριστική ομάδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξασφαλίζουν τον ελάχιστο χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες των επιμορφούμενων.

Τέλος μέσω των προγραμμάτων του Εργαστηρίου αναπτύσσονται και αξιοποιούνται τεχνολογικά και πληροφοριακά συστήματα και υποδομές αποκλειστικής χρήσης από τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Εργαστηρίου.

Μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα εξ αποστάσεως προγράμματα ακολουθώντας το σύνδεσμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ