Προσωπικό & Συνεργάτες

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι

Σοφός Αλιβίζος

Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός  είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σύντομη παρουσίαση στα Αγγλικά https://www.lsofos.com/contact/). Διδάσκει παιδαγωγική, παιδαγωγική μέσων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, ψηφιακό γραμματισμό και ψηφιακό βίντεο στην εκπαίδευση στο ΠΤΔΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σε περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΠΑ). Είναι επίσης επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας e-Learning για την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου “Ψυχολογίας Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση” και ομάδα εργασίας του συμμετέχει σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα https://www.mediapedagogy.gr.

Από το 1996 έως το 2003 ήταν μέλος διδακτικού προσωπικού στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg-Universität στη Γερμανία, ερευνητικός συνεργάτης στο δίκτυο Jugendschutz (Ασφάλεια στο Διαδίκτυο) των 16 Κρατιδίων της Γερμανίας, καθώς επίσης και συμβασιούχος λέκτορας σε πανεπιστημιακά τμήματα της Γερμανίας (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Landau-Koblenz).

Τα βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά (https://www.lsofos.com/bivlia).

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Παράσχου Βασίλειος

Σύμβουλος Επιχ/σεων, Υ.Δ. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Παράσχου Βασίλειος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και την τελευταία δεκαετία έχει συνεργαστεί με πλήθος επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε διάφορα ερευνητικά και επιμορφωτικά έργα για πάνω από μία δεκαετία και υποψήφιος διδάκτορας του ΠΤΔΕ. Τα αντικείμενα ενασχόλησης του σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων μέσων στην εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού και με θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών λειτουργιών και ανάπτυξης προσωπικού.

Σπυρίδων Σπύρου

Εκπαιδευτικός, Υ.Δ. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Σπύρος Σπύρου είναι δάσκαλος από το 2009 έως και σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Ρόδου “Πυθαγόρας” (Κολλέγιο Ρόδου) και από το 2014 Διευθυντής στο ίδιο σχολείο. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωματών το ένα με τίτλο «Επιστήμες της αγωγής – Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών» και το άλλο με τίτλο “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων”. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Υποψήφιος διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής

Τζόρτζογλου Φίλιππος

Εκπαιδευτικός, Υ.Δ. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Φίλιππος Τζόρτζογλου είναι υποψήφιος διδάκτορας του ΠΤΔΕ Ρόδου και μέλος της ερευνητικής ομάδας Media Pedagogy Research Group του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση από το 2015.

Η διδακτορική του διατριβή μελετά την επίδραση γνωστικών μεταβλητών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: α) στην αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία και τη μάθηση καθώς και β) τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων (εφαρμογών, παιχνιδιών, βιβλίων) βασισμένων στην εν λόγω τεχνολογία. Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, το e-learning και τα MOOC’s. Έχει δημοσιεύσεις σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και ημερίδες.

Κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί ως εκπαιδευτικός σύμβουλος με ξένες εταιρείες δημιουργίας εκπαιδευτικών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Βρατσάλη Νεφέλη

Υ.Δ. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Νεφέλη Βρατσάλη έχει σπουδάσει Φυσική στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και Παιδαγωγικά στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών».

Από το 2013 αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας Media Pedagogy Research Group του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 είναι υποψήφια διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πεδίο της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικό, επιμορφωτικό και διδακτικό προσωπικό σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών και το eLearning.

Ρουσάκη Φλέρη

Ερευνήτρια, Υ.Δ. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Ρουσάκη Φλέρη είναι επιστημονική συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για πάνω από μία δεκαετία.Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών, ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κύρια επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος αποτελούν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και επιχειρηματική πρακτική και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού

Κασσίμη Μαρία

Εκπαιδευτικός, Υ.Δ. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εκπαιδευτικός με προϋπηρεσία 34 ετών, μετεκπαιδευόμενη στην Ειδική Αγωγή (2 χρόνια). Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας, με εξομοίωση πτυχίου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αναγνωρισμένη επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας λόγω απόκτησης του πτυχίου Proficiency Michigan. Κάτοχος Πιστοποιητικού Χρήσης Η/Υ Β1΄ Επιπέδου και πτυχίου Η/Υ ECDL. Κάτοχος πτυχίου του μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του ΤΕΠΑΕΣ Ρόδου. Υποψήφια διδάκτωρ στο ΠΤΔΕ.

Τσάρπα Ιωάννα

Εκπαιδευτικός, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Η Ιωάννα Τσάρπα είναι εκπαιδευτικός, Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και, ως επιμορφώτρια, σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Δια Βίου Μάθηση, στη μη τυπική εκπαίδευση, στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, στα οικονομικά της εκπαίδευσης, στην αποδοτικότητα και στο mentoring.

Φούζας Γεώργιος

Εκπαιδευτικός, Μεταδιδακτορικός ερευνητής 

Ο Γιώργος Φούζας είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου Π.Ε.70. Είναι πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επίσης, κατέχει πτυχίο Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών από το Τ.Μ.Σ. του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες της βαθμίδας του, σε Γραφεία εκπαίδευσης και ως αποσπασμένος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Π.Τ.Δ.Ε.). Ακόμη, έχει πραγματοποιήσει θητεία ως Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, θέση από την οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με καινοτόμα προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις για το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του νομού.

Στο πλαίσιο συγγραφής της Διδακτορικής του Διατριβής ασχολείται με τα μοντέλα και δεδομένα λειτουργίας δομών επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Κυρίως εστιάζει στις στάσεις και αντιλήψεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών απέναντι στα συστήματα επιμόρφωσης που παρέχονται στη χώρα μας προκειμένου να εντοπιστούν δομικά προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ως εισηγητής και ως μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα και έχει συμμετοχή σε συγγραφικές ομάδες επιστημονικών βιβλίων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για την καινοτομία.

Γιασιράνης Στέφανος

Εκπαιδευτικός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου

O Στέφανος Γιασιράνης είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής και έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφώσεων για διάφορα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Υπηρετεί στην Β/θμια Εκπαίδευση για πάνω απο 20 χρόνια, ενώ παράλληλα έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση ενηλίκων και την υλοποίηση σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων άνω των 1500 ωρών. Επίσης, υπήρξε επιμορφωτής Α’ επιπέδου στις ΤΠΕ κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με ομάδες μαθητών έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών προγραμμάτων, ενώ  η ηλεκτρονική εφημερίδα με πολιτιστικό περιεχόμενο που ξεκίνησε με ομάδα μαθητών έχει κατακτήσει δύο φορές τη 1η θέση σε ισάριθμους διαγωνισμούς.

Έχει ολοκληρώσει σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών” του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου και βραβεύθηκε με Εύφημο Μνεία στα πλαίσια των βραβείων αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο ίδιο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχει εκπονήσει την διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και MOOCs: μια εναλλακτική πρόταση μη τυπικής εκπαίδευσης”.

Κανύχης Παναγιώτης

Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός συνεργάτης Π.Α.

Ο κ. Κανύχης Παναγιώτης είναι εκπαιδευτικός και επιστημονικός συνεργάτης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τσουρλιδάκη Ελευθερία

Εκπαιδευτικός, Επιστημονική συνεργάτης Π.Α.

Η κα. Τσουρλιδάκη Ελευθερία είναι εκπαιδευτικός και επιστημονική συνεργάτης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου