Προφίλ

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση έχει συνηφασμένη την πορεία του με την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΠΤΔΕ αποτελώντας βασικής επιμορφωτική, ερευνητική και επιμορφωτική δομή του Τμήματος από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του σε επίπεδο μη θεσμοθετημένου εργαστηρίου του τομέα Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ.

Από το 2016 έχει θεσμοθετηθεί ως εργαστήριο με τη σημερινή του μορφή (ΦΕΚ 324/15.02.2016 τ. Β) εξυπηρετώντας τις διδακτικές, ερευνητικές ανάγκες και επιμορφωτικές ανάγκες των μελών και συνεργατών του στις γνωστικές τους περιοχές με έμφαση στις:

Παιδαγωγικές Επιστήμες
Θεωρίες Μάθησης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτική Έρευνα
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Κλινική Ψυχολογία
Γνωστική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία
Ειδική Αγωγή
Σχολική Παιδαγωγική
Διδακτική και Έρευνα της διδασκαλίας
Παιδαγωγική των Μέσων- Μιντιακή Εκπαίδευση (ΜΜΕ, Κινηματογράφος, ΤΠΕ, Διαδίκτυο)
Νέα Μέσα στην Εκπαίδευση, Διδακτική των Μέσων και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Υλικού
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Ανάπτυξη Hard & Soft δεξιοτήτων 
Ανάπτυξη εστιασμένων προγραμμάτων για συγκεκριμένες ανάγκες

lab_aeg_5

Δραστηριοποιούμενο για πάνω από μία δεκαετία στην παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω των μελών και των συνεργατών του εργαστηρίου, από το 2020 έχει σχεδιαστεί και έχει αναπτυχθεί η ομπρέλα των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων του εργαστηρίου μέσω της πολύχρονης συνεργασίας με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με την ανάπτυξη των συνεργασιών του προγράμματος με σειρά αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και επιστημονικών συνεργατών.

Τα επιμορφωτικά πρόγραμματα που προσφέρονται ακολουθούν την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διενεργούνται με μεθόδους σύγχρονης, ασύγχρονης ή μεικτής μεθόδου συνδυάζοντας τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των πιστοποιήμενων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του Ν.4485/2017.

Παράλληλα ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, χορηγείται  επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).

Πρότυπο-Πιστοποιητικό-Επιμόρφωσης-ΚΕΔΙΒΙΜ-20190001-00

Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη, αναλόγως των απαιτήσεων κάθε προγράμματος. Στον οδηγό σπουδών κάθε Προγράμματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ειδικά για κάθε Πρόγραμμα.

Τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση λειτουργούν υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε.. του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Σοφού Αλιβίζου, Διεθυντή του εργαστηρίου και Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων αυτή την περίοδο πατήστε στον σύνδεσμο των προγραμμάτων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ