Δημιουργία παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για τη σχολική τάξη με τη χρήση του Taleblazer.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ήδη υπερκαλύψει τις ελεύθερες θέσεις του επιμορφωτικού και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλες.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για νέα επιμορφωτικά προγράμματα, εγγραφείτε στη φόρμα Newsletter μας.

Newsletter signup

Φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία Newsletter