Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση και εκπαίδευση επιμελητών και επιμελητριών βρεφών, νηπίων και παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» – Έναρξη προγράμματος 25/09/23

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το goLearn και αποτελεί το πρώτο μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό με ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET για Επιμελητές βρεφών και Νηπίων

Το  εκπαιδευτικό εξ αποστάσεως και ασύγχρονο σεμινάριο έχει διάρκεια 9 μήνες (420 ώρες) μοριοδοτεί για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών.

Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να ενισχύσει με γνώσεις και δεξιότητες άτομα που θα εργαστούν ως επιμελητές/τριες βρεφών, νηπίων και παιδιών.

Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι ακολουθεί ένα ολιστικό μοντέλο προσέγγισης με διεπιστημονική κατεύθυνση από τον χώρο της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, της ιατρικής και της κοινωνικής εργασίας. Συνάμα, προσφέρει πολλαπλές γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, μεθόδους αντιμετώπισης, καθώς και συμβουλές και οδηγίες για φροντιστές/τριες και γονείς.

Αναλυτικές πληροφορίες και ανακατεύθυνση στη φόρμα εγγραφής:https://www.golearn.gr/moriodotoymeno-seminario-epimorfosi-epimeliton-vrefon-nipion-kai-paidion