Επιμορφωτικά Προγράμματα του Εργαστηρίου

Τρέχοντα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Εργαστηρίου

Επιμόρφωση και εκπαίδευση επιμελητών και επιμελητριών βρεφών, νηπίων και παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

 Δέχεται αιτήσεις. Σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ – Golearn
Υγεία και Ασφάλεια στο Σχολικό και Κοινωνικό Περιβάλλον

 

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις. Νέα ενημέρωση για επόμενη κύκλο
Επιμόρφωση για το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση

 

 Δέχεται αιτήσεις. Σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ – Golearn
Κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο
 
Δέχεται αιτήσεις. Σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ – Golearn
Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία, Αρκτική και Διαστημική έρευνα στη σχολική τάξη 

Όλοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής, για τον τρέχοντα κύκλο υλοποίησης

Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Οι αρχές καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και Διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον τρέχοντα κύκλο υλοποίησης.

transformative2

Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον τρέχοντα κύκλο υλοποίησης

Η αξιοποίηση των εφαρμογών Google στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής. Νέα ενημέρωση για νέο κύκλο υλοποίησης

 

Κυκλοφοριακή Αγωγή

 
 

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής. Νέα ενημέρωση για τον επόμενο κύκλο

Δημιουργία παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για τη σχολική τάξη με τη χρήση του Taleblazer.

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής

Συμβουλευτική στο Σχολείο και σε Εργασιακά Πλαίσια
 Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής. Νέα ενημέρωση για επόμενο κύκλο