Υγεία και Ασφάλεια στο Σχολικό και Κοινωνικό Περιβάλλον: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Μαθητών για το “Ευ Ζην”

Περίοδος υλοποίησης 

Έναρξη: 25/10/2021 Λήξη: 25/05/2022

Διάρκεια

7 μήνες – 408 ώρες 

Δίδακτρα

Αρχικό κόστος 400€.
Παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις έως 45% για εκπαιδευτικούς, άνεργους/αδιόριστους εκπαιδευτικούς, ΑμΕΑ, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτους Πανεπιστημίου Αιγαίου, ομαδικές εγγραφές (2 και πάνω ατόμων)

Κάτασταση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Υγεία και Ασφάλεια

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας

Φύλο

Στοιχεία σπουδών

-Επιλογή επιπέδου σπουδών –

Πολιτική Προγραμμάτων – Εκπτώσεων

Πληροφορίες προγράμματος
Εκπτώσεις Διδάκτρων

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ενότητα αυτή είναι απαραίτητη για να μεταδώσουν στα παιδιά την σημασία της προαγωγής και αγωγής υγείας, της αυτομέριμνας, της αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού και της κυκλοφοριακής αγωγής που τα βοηθά να καταστούν ικανά να διαχειριστούν με ορθολογικούς τρόπους το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται, ζουν και κινούνται, με την ελπίδα για ένα ασφαλέστερο τωρινό και μελλοντικό περιβάλλον, όπου δε θα διακυβεύεται η σωματική και ψυχική ασφάλεια των μαθητών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε παιδαγωγούς και επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/-η που επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες στο εργασιακό του/της πλαίσιο.
Ενδιαφέρον μπορεί να έχει το πρόγραμμα αυτό και στους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας όπου το «ευ ζην» αποτελεί σημαντικό εφόδιο και εργαλείο δουλειάς-επικοινωνίας, στοχεύοντας στην ανανέωση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό των προσόντων και εφοδίων των
συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν, ασκούμενοι στα πλαίσια της επαγγελματικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας, τα όσα διδάχθηκαν.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι κατά βάση
α)η επισταμένη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το μάθημα της αγωγής υγείας, της αυτομέριμνας, της αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολική βίας και εκφοβισμού και της κυκλοφοριακής αγωγής, όπως αυτό προβλέπεται να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα
β) η γνώση για να αντιμετωπίζουν τα συνήθη προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν στον χώρο του σχολείου
γ)η υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και συμπεριφορών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του τρόπου ζωής τους,
δ) η δυνατότητα παροχής συμβουλών σε μαθητές και γονείς,
ε) η κατανόηση σημαντικών ζητημάτων ατομικής υγιεινής και δημόσιας υγείας,
στ) η γνώση της αντίληψης της οδικής κυκλοφορίας από τα παιδιά, που διαφοροποιείται ανάλογα την ηλικία τους
ζ) η ευαισθητοποίησή τους για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν, καθώς αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν και να σωθούν οι μαθητές αν είχαν την κατάλληλη παιδεία και αγωγή για την οδική ασφάλεια,
η) η σωστή διαμόρφωση του εκπαιδευτικού σεναρίου για την αγωγή υγείας, την αυτομέριμνα, την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού και την κυκλοφοριακή αγωγή και η αξιολόγησή του
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος αγωγής υγείας, της αυτομέριμνας, της αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού και της κυκλοφοριακής αγωγής με τη χρήση των Νέων Μέσων.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε τομείς-κλειδιά του ευρύτερου αντικειμένου του επιστημονικού πεδίου του «Ευ Ζην» τόσο γενικά όσο και πιο ειδικά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στο χώρο της εργασίας υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου τοπίου.

Η δομή του προγράμματος, οι δραστηριότητες και οι αξιολογήσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ενδυναμώνονται εξατομικευμένα οι συμμετέχοντες. Πρόκειται για διαστάσεις του πεδίου του «Ευ Ζην» που δεν προσφέρονται σε
υφιστάμενα προγράμματα. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει από απόσταση (e-learning).

Μεθοδολογία υλοποίησης και θεματικές

Α) Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Το προσφερόμενο πρόγραμμα περιέχει 28 θεματικές διαστάσεις που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους, α) ξεκινώντας από την θεωρητική προσέγγιση του θέματος, β) παρουσιάζοντας σύντομα βασικές έννοιες και πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα γ) εστιάζοντας στο διδακτικό σχεδιασμό και σε παραδείγματα και πρακτικές για την ενίσχυση της διδασκαλίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Για τις εβδομαδιαίες συνεδρίες έχει εκπονηθεί το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό: 1. Περίγραμμα θεματικής ενότητας, 2. Βασικό κείμενο μελέτης, 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση, 4. Οπτικοακουστικό αρχείο mp4, 5. Δραστηριότητες, 6. Περαιτέρω οδηγός μελέτης (πηγές).
Για τις εβδομαδιαίες συνεδρίες θα υλοποιούνται δραστηριότητες της κάθε διδακτικής ενότητας.
Β) Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) 408 ώρες.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης εκπονώντας μια ακόμα εργασία μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος που θα βαθμολογηθεί με το 100%.
Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για το πρόγραμμα που παρακολούθησε, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία και λαμβάνει μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης της Επιμόρφωσης και όχι το Πιστοποιητικό.

Διδακτική Ενότητα 1: Eπείγουσες καταστάσεις
Διδακτική Ενότητα 2: Θέματα υγιεινής και δημόσιας υγείας
Διδακτική Ενότητα 3: Ειδικά θέματα υγείας
Διδακτική Ενότητα 4: Θέματα παιδικής ψυχολογίας
Διδακτική Ενότητα 5: Εκφοβισμός και επιθετικότητα
Διδακτική Ενότητα 6: Καλές πρακτικές πρόληψης και τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων
Διδακτική Ενότητα 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια
Διδακτική Ενότητα 8: Καινοτόμες προσεγγίσεις για το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής
Διδακτική Ενότητα 9: Τελική Εργασία

Share!