Δράση - Δωρεάν Επιμορφωτικά Προγράμματα
Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση

Έναρξη 04 Δεκεμβρίου 2023

Δράση για τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς

Η Δράση

Η δράση των ΣΥΝΤΟΜΩΝ δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων 15 ημερών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός της δράσης είναι να συμβάλλει στην επιμόρφωση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όλων των ειδικοτήτων μέσω της συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα αλλά και της ανάπτυξης ενός πλαισίου συνεργασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση και άλλων τύπων δράσεων διαμέσου της συνεργασίας αυτής μεταξύ του δικτύου του Εργαστηρίου των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

  • η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε επίκαιρα ζητήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας
  • η ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
  • η επιμόρφωση σε εξειδικευμένα ζητήματα του γνωστικού αντικειμένου των διάφορων ειδικοτήτων 
  • η ανάπτυξη της συνεργασίας και η επίτευξη συνεργιών για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της ενεργούς και πολύπλευρης συνεργασίας

Συμμετοχή

Με τη συμμετοχή στη δράση, η οποία είναι ΔΩΡΕΑΝ, οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα:

  • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρονται από το Εργαστήριο στο πλαίσιο της δράσης, λαμβάνοντας πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
  • Να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του Εργαστηρίου, των συνεργατών του και του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Να επεκτείνουν τη δράση τους και των σχολικών τους μονάδων συμμετέχοντας στα ερευνητικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα των ερευνητικών ομάδων του εργαστηρίου

Τρόπος συμμετοχής

ΑΤΟΜΙΚΑ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί ατομικά στα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα μέσω της φόρμας εγγραφής του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας τον σύνδεσμο στα αντίστοιχα προγράμματα. Οι εγγραφές μπορουν να πραγματοποιηθούν μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος

ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Για την ένταξη μίας εκπαιδευτικής μονάδας στη δράση, θα πρέπει ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της μονάδας, αφού ενημερώσει σχετικά το Σύλλογο Διδασκόντων,  να υποβάλλει διαδικτυακά τη σύντομη φόρμα/αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται παρακάτω, στην οποία παρατίθενται και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή σχολικών μονάδων στη Δράση των δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ψυ.Π.Ε.Μ.Ε. έχει ολοκληρωθεί για την τρέχουσα περίοδο. Η δυνατότητα εγγραφής στη Δράση αναμένεται να είναι εκ νέου διαθέσιμη σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, ο/η Διευθυντής/τρια ή το άτομο το οποίο θα καθοριστεί, μέσω της φόρμας, για την επικοινωνία θα πρέπει να στείλει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της μονάδας οι οποίοι/ες επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα της δράσης, μέσω e mail στη διεύθυνση info@elpmed-aegean.gr . σε ένα αρχείο excel.

Το αρχείο αυτό θα πρέπει να  περιλαμβάνει το επώνυμο και το όνομα του/της εκπαιδευτικού, την προσωπική του/της διεύθυνση email και την ειδικότητα καθώς και εάν έχει ήδη στο παρελθόν πραγματοποιήσει ατομικά αίτηση συμμετοχής 

Υπόδειγμα του αρχείου μπορείτε να μεταφορτώσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο

https://elpmed-aegean.gr/wp-content/uploads/2023/11/SinergazomenaSxoleia_Ekpaideutikoi.xlsx

Τρέχοντα Διαθέσιμα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Πρόγραμμα

Κινητή μάθηση: Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Πρόγραμμα

Κυκλοφοριακή Αγωγή: Εισαγωγή στην Κυκλοφοριακή Αγωγή

Πρόγραμμα

Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης : Εισαγωγή στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

Διάρκεια 25 ώρες
Υλοποίηση: Πλήρως εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Διάρκεια 25 ώρες
Υλοποίηση: Πλήρως εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Διάρκεια 25 ώρες
Υλοποίηση: Πλήρως εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο εργαστήριο Ψυχολογίας Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση στα e mail:
info@elpmed-aegean.gr

Οδηγίες Αρχικής Πρόσβασης στην Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Οδηγίες για την πρώτη πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ