Νέο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για την Κινητή Μάθηση

Με χαρά ανακοινώνουμε το νέο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμ με θέμα “Κινητή μάθηση: Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία”

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν με σειρά προτεραιότητας αιτήσεων 50 εκπαιδευτικοί και ακολουθεί την ασύγχρονη μορφή μάθησης.

Διάρκεια προγράμματος: 29/05/2022 έως 24/07/2022

Δηλώσεις συμμετοχής: https://elpmed-aegean.gr/mlearn0522/