ΝΕΟ Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ειδική Αγωγή: Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις”- Έναρξη Προγράμματος 04/12/23

Νέο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή. Πραγματεύεται μία δυναμική προσέγγιση στον πολυδιάστατο όρο «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ)» σε επίπεδο ορισμού, εννοιολογικής διασαφήνισης, περιεχομένου, φιλοσοφίας, στόχων και σύγχρονων τάσεων, με στόχο τη μελέτη βασικών αρχών αντιμετώπισης και παρέμβασης, μέσα από μία πολύπλευρη εστίαση, σε καίριες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών (ε.ε.α./α.) ως προς την Πολυεστιακή αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών.

Αναλυτικές πληροφορίες και ανακατεύθυνση στη φόρμα εγγραφής:

https://kedivim.aegean.gr/epimorfotikaview/course.php?c=39ac8bc9934639fc0bc26058c0f78fd29b0f19bf