Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! Ο μέγιστος δυνατός αριθμός συμμετεχόντων έχει ήδη καλυφθεί. Σε περίπτωση εκ νέου υλοποίησης θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα