Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα

Κινητή μάθηση: Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί.