Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία, Αρκτική και Διαστημική έρευνα στη σχολική τάξη

Περίοδος υλοποίησης

Έναρξη: 10/05/2021 Λήξη: 27/06/2021

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή στο πλαίσιο του προγράμματος PolarStar

This form is currently closed for submissions.