Φόρμα Υποβολής Νέου Επιμορφωτικού Προγράμματος

Υποβολή Προγράμματος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Υπάρχουν συνεργαζόμενοι φορείς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διδακτική ενότητα 1

Συνεδρίες ενότητας

Διδακτική ενότητα 2

Συνεδρίες ενότητας

Διδακτική ενότητα 3

Συνεδρίες ενότητας

Διδακτική ενότητα 4

Συνεδρίες ενότητας

Διδακτική ενότητα 5

Συνεδρίες ενότητας

Διδακτική ενότητα 6

Συνεδρίες ενότητας

Διδακτική ενότητα 7

Συνεδρίες ενότητας

Διδακτική ενότητα 8

Συνεδρίες ενότητας